انواع نهال گردو

انواع نهال گردو

گردو فرانکت

نهال گردو فرانکت پیوندی

فروش نهال گردو فرانکت پیوندی در نهال فروشی آرازنهال

نهال گردو فرانکت

 • یکی از معایب  این رقم حساسیت بالایی به بیماری بلایت دارد.
 • گردو فرانکت به دلیل اینکه رقم گرده زایی ندارد تمامی گل های ان بارور نمی گردد 
 • گردو فراکت از سال پنجم یا ششم به بعد اقتصادی می شود
 •  به ازای ۲۰ عدد گردو چندلر یک عدد گردو فرانکت بعنوان گرده زا استفاده می کنند
 • کارایی : ۱۴۰۰ ای ۱۲۰۰ متر از سطح دریا
 • فاصله کاشت :۷*۸
 • وزن میوه :۱۱.۵ گرم
 • حمل خشکی :متحمل عمر اقتصادی بیش از ۱۰۰ سال
 • مدت ابیاری:۲۰ لیتر در ۲۰ روز
 • مود در نهال فروش آراز
5/5
گردو چندلر

نهال گردو چندلر پیوندی

فروش نهال گردو چندلر پیوندی در نهال فروشی آرازنهال

گردو چندلر 

گردو چندلر یکی پرفروشترین گردو در چند سال اخیر  آراز نهال بوده و علت استفبال باغداران از این نوع  گردو چند لر  داشتن

برسی مزایای این نوع گردو

 • یکی از معروف ترین و پر کشت ترین ارقام گردو در دنیامحسوب می شود
 • رقام گردو چندلر بخاطر کیفیت خیلی بالای مغز گردو و شفافیت ان به شدت با ارزش است
 • برداشت گردو چندلر از اواسط تا اواخر فصل زراعی می باشد.
 • گردو پیوندی چندلر دارای مقاوت بسیار بالا به افات و سرما بوده

 

4.55/5
هارتلی

نهال گردو لارا پیوندی

فروش نهال گردو لارا پیوندی در نهال فروشی آرازنهال

نهال گردو لارا در نهال فروش  اراز

 • خصوصیات نهال
 • زود گل بودن
 • مقاوت به مناطق گرمسیری
 • پر محصول بودن این ارقام گردو
 • زود گل بودن
 • به مناطق سردسیری مناسب نیست
 • نسبت به بیماری حساس می باشد
 • این نوع نهال به علت پر بار بودن بیشترین فروش در مناطق گرمسیری داشته بود
 • برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشین 
 •  
5/5

نهال گردو لارا پیوندی

فروش نهال گردو لارا پیوندی در نهال فروشی آرازنهال

نهال گردو لارا پیوندی

خصوصیات نهال گردو لارا

 • منشا گردو لارا امریکایی میباشد
 • زود رس بودن
 • مقاوت زیاد در مناطق گرمسیری
 • نهال گردو لارا پر بار بودن
 • تنه نیم بلند و گسترده ای دارد
 • محصول با کیفیت خوبی برخوردار است
 • گردو لارا  به گل افشانی ندارد
 • مصرف این نهال گردو  1لیتر در روز میباشد
 • تحمل به خشکی دارد

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشین

فروش نهال در میاندواب

4.5/5
نهال گردو

نهال گردو فرنور پیوندی

فروش نهال گردوفرنور پیوندی در نهال فروشی آرازنهال

گردو فرنور

گردو فرنوریکی پرفروشترین گردو در چند سال اخیر  آراز نهال بوده و علت استفبال باغداران از این نوع  گردو فرنور مقاومت بالا به سرما 

برسی مزایای این نوع گردو

 • گردو فرنور درخت فرانسوی میباشد
 • گردو فرنور  بهترین نوع گردو برای مناطق  سردسیری است
 • اینو نوع نهال گردو فرنور  محصولات مناسب تجاری است
 • نوع پوست کاغذی
 • یکی از خصوصیات این نوع نهال مغز روشنی دارد
 • مقاوم بودن این نوع نهال به بیماری است
 •  

 

امتیاز دهی
5/5
هارتلی

نهال گردو هارتلی پیوندی

فروش نهال گردو هارتلی پیوندی در نهال فروشی آرازنهال

نهال گردو هارتلیدر نهال فروش  اراز

 • خصوصیات نهال
 • گردو هارتلی با پوست کاغذی
 • گردو هارتلی 7 روز  زودتر از گردو چندلر میرسد
 • مقاومت بالایی به بیماری
 • ابیاری 1لیتر در روز
 • برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشین 
 •  
4.5/5

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال گردو فرنور(نحوه کاشت نهال گردو فرنور)واطلاع از قیمت نهال گردو فرنور و همچنین مشاوره احداث باغات نهال گردو فرنور  نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال نحوه کاشت نهال گردو کاما واطلاع از قیمت نهال کاما همچنین مشاوره احداث باغات نهال گردو کاما نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال گردو وینا نحوه کاشت نهال گردو وینا واطلاع از قیمت نهال گردو وینا همچنین مشاوره احداث باغات نهال گردو وینا  نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال گردو رقم جمال (نحوه کاشت نهال گردو جمال)واطلاع از قیمت نهال گردو جمال و همچنین مشاوره احداث باغات نهال گردو رقم جمال  نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال نحوه کاشت نهال گردو سان لند واطلاع از قیمت نهال گردو سانلند  همچنین مشاوره احداث باغات نهال گردوسانلند  نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال گردو تو سرخ نحوه کاشت نهال گردو تو سرخ واطلاع از قیمت نهال گردو تو سرخ همچنین مشاوره احداث باغات نهال گردو تو سرخ نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال بگردو  تویسرکان (نحوه کاشت نهال تویسرکان)واطلاع از قیمت نهال گردو تویسرکان و همچنین مشاوره احداث باغات نهال گردو تویسرکان  نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال نحوه کاشت نهال گردو شبین واطلاع از قیمت نهال گردو شبینر همچنین مشاوره احداث باغات نهال گردو شبین نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال گردو دماوند نحوه کاشت نهال دماوندواطلاع از قیمت نهال دماوند همچنین مشاوره احداث باغات نهال گردو دماوند نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال گردو خوشه ای  (نحوه کاشت نهال گردو خوشه ای)واطلاع از قیمت نهال گردو خوشه ای و همچنین مشاوره احداث باغات نهال گردو خوشه ای  نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال نحوه کاشت نهال گردو ضیاء واطلاع از قیمت نهالگردو ضیاء همچنین مشاوره احداث باغات نهال گردو ضیاء نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال پکان امریکایی نحوه کاشت نهال گردو پکان واطلاع از قیمت نهال گردو پکان همچنین مشاوره احداث باغات نهال گردو پکان نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال گردو ژنوتیوپ (نحوه کاشت نهال گردو ژنوتیوپ)واطلاع از قیمت نهال گردو ژنوتیوپ و همچنین مشاوره احداث باغات نهالگردو ژنوتیوپ  نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال گردو مراغه نحوه کاشت نهال گردو مراغه ای واطلاع از قیمت نهال گردو مراغه ای همچنین مشاوره احداث باغات نهال گردو مراغه نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال گردو شیلی نحوه کاشت نهال گردو شیلی واطلاع از قیمت نهال گردو شیلی همچنین مشاوره احداث باغات نهال گردو شیلی  نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال گردو فرانسوی (نحوه کاشت نهال  فرانسوی)واطلاع از قیمت نهال گردو فرانسوی و همچنین مشاوره احداث باغات نهال گردو فرانسوی  نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال نحوه کاشت نهال گردو کانادایی ژنوتیوپ واطلاع از قیمت نهال گردو کانادایی همچنین مشاوره احداث باغات نهال گردو کانادایی نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال گردو خوشه ای نحوه کاشت نهال گردو خوشه ایواطلاع از قیمت نهالگردو خوشه ای  همچنین مشاوره احداث باغات نهال گردو خوشه ای نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

آراز نهال