انواع نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب قرمز

نهال سیب قرمز 

چند خصوصیات برتر نهال سیب قرمز 

 • یکی از خصوصییات نهال سیب قرمز مقاوم بودن به سرما
 • یک دست بودن میوه نهال سیب قرمز 
 • اندازه میوهای نهال سیب قرمز 175تا 196میباشد
 • طعم این نو نهال شیرین میباشد و این امر باعث فروش بیشتر این نوع نهال میباشد
 • مدت زمان نگهداری در انبار 4 ماه می باشد 
 • مدت زمان ایباری این نوع نهال سیب1یکبار در ماه می باشد
 • محل کاشت این نوع نهال سیب  باید یک خاک خوب و مرطوب باشد

برای اطلاعات بیشتر  برای خرید نهال سیب قرمز با مشاوران ما در ارتباط باشین  آراز نهال یکی از بزرگترین فروش نهال در شمالغرب کشور

سیب سبز

خصوصیات نهال سیب سبز

 • مقام بودن در مناطق سرد سیری
 • اندازه میوه های نهال سیب سبز در ابعاد 155تا 230 میباشد
 • پوست این نوع نهال سیب سبز سبز رنگ و صاف میباشد
 • مقدار تقریبی بار این نوع نهال سیب 120الی 160کیلو بار می دهد
 • بار حاصل از این نوع نهال سیب میوه قدرتمند و میوه بلند و متقارن دارد
 • مزه و طعم خاصی یا سیر نهال سیب دارد
 • و زمان رسیدن این نوع نهال سیب در شهریور میباشد 
 • و این نوع نهال سیب سبز به (سیب استرالیایی )میباشد

سیب زرد

نهال سیب زرد

خصوصیات نهال سیب زرد

 •  این نوع نهال سیب زرد به نهال سیب لبنانی معرف می باشد
 • رنگ این نوع نهال سیب زرد رنگ زرد و پر رنگ و شاد میباشد
 • هر میوه این نوع نهال سیب  195الی 255 میباشد
 • عمر این نوع نهال سیب  60 تا 75میباشد
 • ماندگاری این نوع نهال سیب زرد در سردخانه 6 الی 7 ماه میباشد
 • سازگار بودن این نوع نهال سیب زرد رنگ در مناطق سردسیری و کوهستانی میباشد
 • و زمان برداشت این نوع نهال در ماه مهر صورت میگیرد
 • بار این نهال از 250الی1تن میوه می دهد

برای اطلاعات بیشتر در مورد نهال سیب زرد رنگ با کارشناسان ما در ارتباط باشین آراز نهال معتبرین فروش نهال در شمالغرب ایران 

نهال سیب گالا

نهال سیب گالا

 • سازرگار بودن  انواع خاک
 • بیشتر از خاک های لومی عمیق با بافت عمیق تر مناسب
 • مناسب با مناطق سرد سیری (دمای30-38)
 •  نیاز سرمایی برای سیب 950الی 1650درجه سانتی گراد
 •  نهال سیب گالا باید نیاز سرمایی نتوان تامین کرد مقدور به صرفه نخواهد بود
 • در ابیاری سیستم ثقلی 9الی10هزار مترمکعب در هکتار
 • در ابیاری قطره  5هزار مترکعب در هکتار می باشد
 • فواصل پایه برای کاشت 3 متر الزومی میباشد
 •  

نهال سیب میراکل

خصوصیات نهال سیب میراکل

 • باردهی این نهال سیب مراکا از سال3 بعد میباشد
 • بار دهی این نوع نهال سیب از تنه میباشد
 • وزن میوه 150الی 200
 • این نوع نهال صادارتی نیز میباشد
 •  این نوع نهال در حاضر در کوهای تبت کاشت می شود
 •  و همچنین این نوع نهال با جذب نور خورشید و فرانیش جذب می کند

نهال سیب قرمز

نهال سیب قرمز موجود در آراز نهال

 

 • این نوع نهال دارای ویژگی که دارد که از لحاظ رنگ که اعث اشتهاور می شود
 • این نوع سیب نسبت به سیب معمولی از انتی اکسیدان و مواد غذایی غنی تری برخورد دار است 
آراز نهال